• RC-200 Safe Load Indicator for Crawler Crane

    ਕ੍ਰਾਲਰ ਕ੍ਰੇਨ ਲਈ RC-200 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਡ ਸੂਚਕ

    SLI ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਨ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਯੰਤਰ ਚੰਗੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਿਰਣੇ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕ੍ਰੇਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।