ਮਿਸਰ

XCMG ਕਰੇਨ

Egypt2
Egypt1
Eygpt2
Eygpt3

ਗੁਆਂਗਸੀ, ਚੀਨ

SCM ਕਰੇਨ

Guangxi,China
Guangxi3
Guangxi4

ਕਤਰ

ਪੋਟੇਨ ਕਰੇਨ

Sun Island
Qatar1
Qatar
Qatar-FIFA World Cup